Baigėsi Kvietimas rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas paramai gauti

[iki 2016-10-31]
Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 31 d. 15.30 val.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, rengusios H2020 paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus Europos Komisija ar kita už H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2016 m. spalio 31 d.

Paraiškos teikimo tvarka yra nustatyta „Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems HORIZONTAS 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VIII-24 (TAR, 2014-09-16, Nr. 12361).

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami:
  1. pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas;
  2. H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) kopija,
  3. dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuotina (pvz., Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma);
  4. dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija (jei 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Saulius Marcinkonis (tel. (8 5) 261 8530, e. p. [email protected]).