Baigėsi VII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017–2020 metais įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017–2020 metais. Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 13 d. 16 val.

Numatomas biudžetas
Šio kvietimo projektams 2017–2020 m. iš viso numatoma skirti apie 11 mln. eurų. Tvirtinant finansuojamų projektų sąrašą, šio kvietimo projektams skiriamos lėšos gali būti patikslintos, atsižvelgus į Tarybos asignavimus 2017–2018 m.

Kvietimo aprėptis
Paraiškos gali būti teikiamos šiems konkursams:
  • 1 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų (I konkurso nuostatos);
  • 2 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai (II konkurso nuostatos);
  • 3 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais (III konkurso nuostatos);
  • 4 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų (IV konkurso nuostatos);
  • 5 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai (V konkurso nuostatos);
  • 6 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais (VI konkurso nuostatos).
 
Grįžti