Baigėsi Paskelbtas konkursas Marie Sklodowska-Curie vardo prizams laimėti

Europos Komisija kviečia buvusius ir esamus „7BP“ ir „Horizonto 2020“ projektų vykdytojus dalyvauti Marie Sklodowska-Curie vardo prizo konkurse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 12 d. (Briuselio laiku). Apdovanojimo ceremonija vyks Maltos konferencijos metu 2017 m. gegužės 11 d.

Šiais metais konkursas vyksta trijose kategorijose: inovacijos ir verslas, mokslinių tyrimų sklaida ir geresnės visuomenės kūrimas.

Daugiau informacijos apie galimus pareiškėjus, konkurso sąlygas, prizus ir apdovanojimo ceremoniją – konkurso kvietime.