Baigėsi 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektų finansavimui 2018–2019 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 3 d. 17 val.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal šias nustatytas sritis:
 • informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir kt.);
 • energetika ir energijos efektyvumas;
 • ekologija ir racionali gamtonauda;
 • mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir profilaktikos technologijos, tyrimai biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos srityse;
 • naujosios medžiagos;
 • socialiniai ir humanitariniai mokslai;
 • technologijos, skirtos gynybiniams pajėgumams stiprinti.
Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Ukrainos mokslo projektams vykdyti. Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą (iki 1 mėn.), bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą ir bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą ir leidybą. Lėšos moksliniams tyrimams vykdyti neskiriamos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2016–2017 m., jei paraiškos teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška teikiami ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:

 1. Pagrindinių Lietuvos projekto vykdytojų paskutinių penkerių (2012–2017) metų publikacijų sąrašas;
 2. Ukrainos projekto vykdytojų paskutinių penkių (2012–2017) metų publikacijų sąrašas.
Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų;
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams;
 4. Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos:
  • Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Ukrainoje ir sveikatos draudimo išlaidos;
  • Lietuvos tyrėjų dienpinigiai ir pragyvenimo Ukrainoje išlaidos;
  • Bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių mokslininkų ir kitų tyrėjų kelionių išlaidos Lietuvoje.
 5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
 6. Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų;
 7. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 metų programa.
Papildoma informacija
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Informaciją Lietuvoje teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis tel. (8 5) 261 8530, e. p. [email protected].

Dėl paraiškų teikimo Ukrainoje informaciją teikia Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento specialistas Andrii D. Ostapenko tel. 380 44 287 82 15, e. p. [email protected].
 
Grįžti