Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms į užsienį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val.

Galimi pareiškėjai
Tyrėjai, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu užpildant formą elektroninėje sistemoje adresu http://junkis.lmt.lt iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val. Neatsiejama paraiškos dalimi laikomas institucijos raštas, teikiamas kartu su paraiška.

Paraiškų rengimo nuostatos
 1. Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 2. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau kaip 2017 m. kovo 28 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.
 3. Mokslinės išvykos lėšos laikomos tinkamomis, jei jos pagrindžiamos ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d. išrašytais ir apmokėtais dokumentais.
 4. Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
 5. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
  • dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
  • stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijoje;
  • dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje;
  • atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba įstaigoje.
 6. Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
 7. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės išvykos išlaidos yra ne mažesnės nei 300 eurų.
 8. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 9. Remiamos šios išlaidų rūšys:
  • kelionės išlaidos;
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
  • konferencijos dalyvio mokestis;
  • draudimo išlaidos;
  • vizos mokestis;
  • išlaidos už archyvinių dokumentų kopijavimą ir pargabenimą;
  • būtinosios išlaidos, susijusios su dalyvavimu mokslinėje ekspedicijoje.
 10. Netinkamomis išlaidomis laikomos valiutos keitimo mokesčiai.
Papildoma informacija
Vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti