Baigėsi Praktiniai nuotolinio Žemės stebėjimo radarais ir optiniame diapazone duomenų panaudojimo kursai

Europos kosmoso agentūra kartu su Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) š. m. liepos 3–7 d. Vilniuje rengia nuotolinio Žemės stebėjimo radarais ir optiniame diapazone duomenų panaudojimo kursus. Programoje – praktiniai ir teoriniai užsiėmimai. Norintiems dalyvauti praktinėje kursų dalyje paskelbta atranka, paraiškos priimamos iki balandžio 14 d.

Praktinėje kursų dalyje gali dalyvauti tyrėjai, magistro laipsnį turintieji (arba baigiantys magistrantūros studijas), doktorantai, profesionalai, dėstytojai ir lektoriai, kuriems aktualūs Žemės stebėjimo duomenys. Teoriniuose kursuose galės dalyvauti visi norintieji, šios dalies dalyvių atranka rengiama nebus. Registracija tik į teorinės dalies sesijas bus paskelbta gegužės mėnesį.

Kursai vyks anglų kalba. Pagrindinės kursų temos: įvadas į Žemės stebėjimą radarais, stebėjimo fizika, misijos ir sistemos, taikymas miškininkystėje, žemės ūkyje ir žemės panaudojime, įvadas į Žemės stebėjimą optiniame diapazone, Žemės stebėjimo optiniame diapazone panaudojimo galimybės, Žemės stebėjimą radarais ir Žemės stebėjimo optiniame diapazone bendras naudojimas, Žemės stebėjimą radarais ir (arba) Žemės stebėjimo optiniame diapazone panaudojimas ledo ir sniego stebėsenai.

Kursų programa ir susijusi informacija anglų kalba MITA interneto svetainėje.