Baigėsi „Horizonto 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo skatinimas“ kvietimai

Paskelbti programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo skatinimas” (angl. Spreading excellence and widening participation, H2020-WIDESPREAD-2016-2017) kvietimai teikti paraiškas: „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ ir „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“.

Paraiškas pagal „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ kvietimą galima teikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku.

Šios priemonės paskirtis – didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo galimybes, ypatingą dėmesį skiriant žemo MTI vykdymo lygio priskiriamoms šalims. „ERA Chairs“ skirta stiprinti mokslo institucijų potencialą, pritraukti aukšto lygio žmogiškuosius išteklius, kuriems vadovautų patyrę, gerai mokslo visuomenei žinomi mokslininkai (angl. ERA Chair holder), bei struktūrinių pokyčių įgyvendinimui, siekiant užtikrinti tvarius aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Paraiškas pagal „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“ kvietimą galima teikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku.

Šios priemonės tikslas – mažinti skirtumus tarp ES-13 valstybių narių (angl. EU-13; the Widening countries) mokslo institucijų ir tarptautiniu mastu pirmaujančių mokslo institucijų, stiprinant tam tikras mokslinių tyrimų sritis ES-13 valstybėse narėse ir skatinant jų bendradarbiavimą su kitų ES valstybių narių ar asocijuotų šalių pirmaujančiomis mokslo institucijomis.

Daugiau informacijos apie galimus pareiškėjus ir kitas konkurso sąlygas – konkurso kvietimuose.