Baigėsi Lietuvos įmonių tiksliniai vizitai į kosmoso MTEPI centrus

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas Lietuvos įmonių tikslininiams vizitams į kosmoso MTEPI centrus išlaidoms apmokėti.

Kvietimas yra skirtas mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTEPI) programose (tokiose kaip Horizontas 2020, Eurostars2 ir kt.) bei Lietuvos subjektams skirtuose Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA) kvietimuose teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą.

Tikimasi, kad vizitų metu gauta informacija padės potencialiems pareiškėjams susirasti tarptautinių partnerių, parengti paraiškas būsimiems MTEPI programų bei EKA skelbiamiems kvietimams. Be to, vizitais siekiama paskatinti Lietuvos įmones užmegzti ryšius su potencialiais užsienio partneriais ir didžiosiomis Europos kosmoso pramonės įmonėmis, siekiant sudaryti sąlygas įmonėms dalyvauti EKA kvietimuose pagal subrangos sutartis.

Kvietimas yra atviras iki 2017 m. gruodžio 1 d. Suinteresuotos įmonės iki šio termino gali teikti paraiškas vykti į pasirinktą kosmoso MTEPI centrą.

Agentūros kompensuojamos vieno įmonės atstovo dalyvavimo vizite išlaidos:
 1. kelionės išlaidos į/iš šalies, kurioje yra kosmoso MTEPI centras;
 2. apgyvendinimo išlaidos;
 3. vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su vizito tikslais;
 4. dalyvio mokesčio išlaidos.
Agentūros apmokamos dalyvavimo vizite išlaidos vienam dalyviui Europos Sąjungos valstybėse narėse negali viršyti 600 eurų, Europos, bet ne Europos Sąjungos, šalyse – 800 eurų, kitose šalyse – 1000 eurų.

Svarbūs dokumentai:
Apie EKA centrus
Lietuvos verslui yra atviri net trys EKA centrai, su kuriais siūloma bendradarbiauti ir vykti užmegzti naujų kontaktų.
 • Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centras (angl. European Space Research and Technology Centre, ESTEC) – tai Olandijoje įsikūręs centras, kuriame sutelktos įvairios laboratorijos, kuriamos technologijos ir ugdomos inžinerinės bei administracinės kompetencijos. Centras atveria galimybes dalyvauti seminaruose, skirtuose telemetrinėms, sekimo ir valdymo sistemoms, aerokosmoso pramonėje naudojamoms medžiagoms, antenų ir mikrobangų technologijoms. Taip pat yra galimybė dalyvauti informaciniame ir partnerystės renginyje „Kosmoso pramonės dienos“.
 • Europos Žemės stebėjimo centras (angl. European Centre for Earth Observation, ESRIN) – tai Italijoje esantis EKA centras, skirtas Žemės stebėjimo programoms palaikyti. Į šį centrą kviečiamos atvykti įmonės, dirbančios su iš palydovų gauta informacija apie Žemę, vandenynus ir atmosferą.
 • Europos kosminių taikymų ir telekomunikacijų centras (angl. European Centre for Space Applications and Telecommunications, ECSAT) – tai naujausias EKA centras, įkurtas prieš 7 metus Didžiojoje Britanijoje, vykdantis su telekomunikacijomis, integruotomis sistemomis, klimato kaita, technologijomis ir mokslu susijusias veiklas. Verslui siūloma dalyvauti puslaidininkių komponentams skirtame seminare.
Renginius (tik vykstančius EKA centruose ESTEC, ESRIN ir ECSAT), į kuriuos bus finansuojamos kelionės išlaidos, galite rasti šiuo adresu.

EKA veiklos sritys:
 • Kosmoso technologijos,
 • Pakėlimo į kosmosą sistemos,
 • Kosminių infrastruktūrų eksploatavimas,
 • Palydoviniai ryšiai,
 • Palydovinė navigacija,
 • Žemės stebėjimai,
 • Žmonių skrydžiai,
 • Kosmoso tyrinėjimai,
 • Kosmoso mokslas.
Informaciją apie EKA centrus ir jų vykdomą veiklą galima rasti šiuo adresu.

Kontaktinis asmuo:
Anzelma Ūselienė
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Tel. nr.: +370 5 2 127 437
El. p.: [email protected]