Baigėsi Technologinių plėtros projektų finansavimo priemonė

Technologinės plėtros projektų priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.

Tikslas:
 • sudaryti palankias sąlygas technologinei plėtrai, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą
Remiamos veiklos:
 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • technologinės plėtros vykdymas ir inovacijos.
Reikalavimai projektams:
 1. Projekto koordinatorius – mokslo ir studijų institucija
 2. Projekto partneris – l. maža, maža ar vidutinė įmonė
 3. Bendras projekto biudžetas 100000,00 Eurų, projekto trukmė iki 16 mėnesių.
 4. Bendra įmonių išlaidų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. viso projekto biudžeto.
 5. Projekto rezultatas - turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos 5 (maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas) ir vėlesnių etapų veiklos rezultatus.
 6. Finansavimas yra de minimis pagalba tiek mokslo ir studijų institucijai tiek įmonei
Tinkamos išlaidos:
 1. Personalui (darbo užmokestis + komandiruotės);
 2. Priemonėms ir įrangai (ilgalaikis turtas);
 3. Medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams (trumpalaikis turtas);
 4. Paslaugoms (pagal paslaugų sutartis);
 5. Netiesioginės (15 proc. mokslo ir studijų institucijai arba 10 proc. įmonėms.
Finansavimo intensyvumas:
Mokslo ir studijų institucijai100 proc. visų tinkamų išlaidų
Labai mažai įmonei80 proc. visų tinkamų išlaidų
Mažai70 proc. visų tinkamų išlaidų
Vidutinei60 proc. visų tinkamų išlaidų
Vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijusPrioritetas
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapasProjektams veiklas pradedantiems, kai projekto dalyviai turi MTEP etapų klasifikacijos 6 ir vėlesnius etapų veiklos rezultatus
Projekto moksliniai/technologiniai pasiekimaimoksliniai pasiekimai yra labai reikšmingi, pateikti nauji technologiniai sprendimai, galintys turėti įtakos visos technologijų srities plėtrai; kuriamas produktas remiasi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra naujas ir žymiai geresnis nei alternatyvūs sprendimai
Produkto komercinis potencialas, rinkaprojekto metu numatomas vystyti produktas turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią potencialią rinką su ribota konkurencija; projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra tinkamai pasirengę ją užimti
Projekto partneriaibent vienas projekto partneris yra atžalinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ne trumpiau kaip prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo
Projekto partnerio finansinis indėlisprie projekto vykdymo partneris(-iai) prisideda daugiau negu 20 proc. nei nustatyta Aprašo 24 punkte
Svarbūs dokumentai
Kontaktai pasiteirauti: Daiva Keršienė, tel. (8 5) 2 127 435

Plačiau apie priemonę