Baigėsi IV HERA jungtinės mokslinių tyrimų programos „Viešosios erdvės“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis HERA mokslinių tyrimų programos „Viešosios erdvės: kultūra ir integracija Europoje“ (angl. Public Spaces: Culture and Integration in Europe”) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. spalio 24 d. 14 val. (Centrinės Europos laiku - CET).

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja šios šalys: Austrija, Belgija (Valonija), Čekija, Kroatija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandų Karalystė, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė karalystė.

Kvietimo biudžetas sudaro 20 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 000 eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas pagilinti teorinį ir empirinį kultūros supratimą apie viešąsias erdves Europos kontekste. Programa sukurta siekiant vystyti įvairius požiūrius į viešąsias erdves, jos struktūrinių ir procesinių formavimų konceptualizavimą ir galimas išdavas ar pasekmes, pavyzdžiui, integraciją, atskirtį, suskaidymą, hibridizaciją, susivienijimą ar perdavimą.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 4 institucijos iš 4 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių (HERA tinklo narių).

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą (kaip tarptautinio projekto koordinatorius ar tarptautinio projekto partneris), paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos teikiamos nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. spalio 24 d. 14 val. (CET) HERA elektroninėje sistemoje. Numatoma, kad išsamiosios paraiškos bus teikiamos nuo 2018 m. vasario iki 2018 m. gegužės mėnesio.

Paraiškų rengimo nuostatos
Galima mokslo projekto trukmė– nuo 2 iki 3 metų, projektai turi prasidėti ne vėliau nei 2019 m. gegužės mėnesį, o pasibaigti ne vėliau nei 2022 m. gegužės mėnesį.

Bendras tarptautinio projekto biudžetas neturi viršyti 1 mln. eurų, o projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 68 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2014-10-27 nutarimas Nr. VIII-26) ir programos „HERA“ interneto svetainėje nurodytais kvietimo dokumentais.

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų (Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės).

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų k.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (85) 2618530, e. p. [email protected]