Baigėsi JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (Centrinės Europos laiku - CET).

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja šios šalys: Baltarusija, Kipras, Čekija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė.

Kvietimo biudžetas – apie 4,5 mln. Lietuvos indėlis – 100 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis
Paraiškas galima teikti pagal 3 paskelbtas kvietimo temas:
  • Fizinės aplinkos kaita (angl. Changing physical environments);
  • Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita (angl. Changing social and economic environments);
  • Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita (angl. Changing political and cultural environments).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių. Maksimalus konsorciumo dalyvių skaičius projekte – 5.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta vienu etapu. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (CET) programos elektroninėje sistemoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų kalba.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, e. p. [email protected]