Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti akceleravimo programoje Kinijoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje Kinijoje. Akceleravimo programos metu bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, taikant pažangias paslaugų teikimo priemones ir metodus. Planuojama, kad akceleravimo programa anglų kalba truks dvi savaites ir vyks 2017 m. lapkričio mėn. antroje pusėje Kinijoje.
Aktualūs teisės aktaiĮmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2V-292 (toliau – Aprašas).
TikslasSkatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.
Remiama veiklaĮmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Kinijoje.
Tinkami pareiškėjaiLietuvos Respublikoje registruotos įmonės.
Tinkami dalyviaiDalyvis yra tinkamas, jei:
  • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
  • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
  • tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.
Atrankos kriterijaiRemiamų įmonių atrankos kriterijai:
  • įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;
  • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;
  • įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.
Tinkamos finansuoti išlaidosTinkamos finansuoti išlaidos:
  • kelionės į užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
  • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
  • kelionės draudimo išlaidos;
  • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos.
Agentūros apmokamų išlaidų sumaAgentūros apmokamų dalyvavimo akceleravimo programoje Kinijoje išlaidų suma vienai įmonei negali viršyti 1300 Eur.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu [email protected] iki 2017 m. spalio 26 d. 15 val.
Kontaktai pasiteirautiTel. nr. (8 5) 212 7438, el. p. [email protected]
 
Grįžti