S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Margarita Išoraitė
2
Straipsniai
22
Skaitymai
260
2
Straipsniai
34
Skaitymai
303
2
Straipsniai
24
Skaitymai
463
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.872
  • Algirdas Degutis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
1.931
  • Gerda Žigienė
2
Straipsniai
31
Skaitymai
2.193
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
26
Skaitymai
2.897