N 002 fizika

Metrologija, fizikos prietaisai; matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika; elektromagnetizmas, optika, akustika; elementariųjų dalelių fizika, kvantinė lauko teorija; didelių energijų sąveikos, kosminiai spinduliai; branduolinė fizika; atomo ir molekulinė fizika; dujos, skysčių dinamika, plazmos; kondensuotos medžiagos: struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, kristalografija, fazinės pusiausvyros; kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, elektrinės, magnetinės ir optinės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija; puslaidininkių fizika; aplinkos chemija; fizikinė chemija; teorinė chemija, kvantinė chemija; geofizika, fizinė okeanografija, meteorologija; astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija
Grįžti