N 009 informatika

Matematinė logika, aibių teorija, kombinatorika; kompiuterių mokslas, skaitiniai metodai, sistemos, valdymas; informatika, sistemų teorija; dirbtinis intelektas; matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika