Pranas Aleknavičius

Laipsnis
daktaras (HP)
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo žemėtvarkos inžinieriaus specialybę. 1983 m. Maskvos žemėtvarkos inžinierių institute apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją Tarpūkinės žemėtvarkos turinys ir metodai pagrindinėse Lietuvos gamtinėse-ekonominėse zonose. 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete atliko socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo krypties habilitacijos procedūrą tema Lietuvos žemės ūkio subjektų žemėnaudų formavimo racionalumo pagrindimas vadybiniu požiūriu. 1966–1991 m. dirbo Valstybiniame žemėtvarkos institute. 1977–1981 m. ir 1987–2012 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabartinio Aleksandro Stulginskio universiteto) dėstytojas, 1987–2009 m. docentas, nuo 2010 m. profesorius. 1993–1994 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktorius, 1995–1996 m. Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Išleido vadovėlį Žemės teisė (2007) ir monografiją Žemės santykių pertvarkymas Lietuvos kaime 1989–2008 metais (2008). Mokslinių tyrimų sritys: žemės teisinių santykių raidos ir kaimiškųjų teritorijų planavimo analizė, žemės reformos darbų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo metodiniai aspektai.
Grįžti