Ieškoti temynuose

  • Ieškant žodžių su kaitomomis galūnėmis, vartojamas pakaitos ženklas *. Pavyzdžiui, įvedus moks*, išvedama mokslas, mokslininkas, mokslinis ir pan. Įvedus mokslas be pakaitos ženklo, išvedama tik mokslas. Išsamiau…

  • Asmenvardžius skirti kableliu.