Registruotis

būtina
Įvesti vardą ir pavardę netrumpinant.
būtina
Įvesti elektroninio pašto adresą.
būtina
Žymėti numatytą suteikti arba suteiktą mokslo laipsnį. Neturint ir nesiekiant mokslo laipsnio, žymėti „nėra“.
būtina
Žymėti mokslo arba meno sritį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti meno kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti meno kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti mokslo kryptį, kuriai priskirtas numatytas suteikti arba suteiktas daktaro laipsnis arba kurioje vykdomi tyrimai, neturint ir nesiekiant daktaro laipsnio.
būtina
Žymėti suteiktą mokslo vardą. Neturint mokslo vardo, žymėti „nėra“.
Įvesti pagrindinę darbovietę iš didžiosios raidės.
Įvesti pagrindinės darbovietės skyrių arba padalinį iš didžiosios raidės.
Įvesti pareigybę. Pvz., mokslo darbuotojas, dėstytojas, katedros vedėjas ir pan. Rašyti iš mažosios raidės.
būtina
Įvesti gyvenamąją vietą. Pvz., Kaunas, Lietuva.
būtina
Įvesti glaustą, vienos pastraipos dydžio mokslinės veiklos aprašą. Žr. pastabą.
būtina
Žr. sąlygas, žinyną, kilus klausimams susisiekti su redaktoriumi.
PASTABA: sudarant mokslinės veiklos aprašą, vienoje pastraipoje glaustai iš eilės, kiek tinka autoriaus veiklai, minėti šiuos dalykus:
  • išsilavinimą (kada, kur, ką);
  • disertacijos mokslo sritį, kryptį ir pavadinimą;
  • stažuotes;
  • darbovietes ir pareigybes;
  • projektus;
  • leidinius;
  • narystes ir apdovanojimus;
  • mokslinių tyrimų sritis.
Vienarūšes veiklas (pvz. stažuotes arba leidinius) minėti viename sakinyje, skiriant kableliais arba kabliataškiais. Jei veiklos rūšyje įvykių yra nedaug, juos galima įvardyti, jei daug – nurodyti tik skaitmeniu. Pavyzdžiui, jei stambių veikalų (monografijų, sudarytų knygų ir pan.) yra nedaug (1–3 vnt.), galima minėti jų antraštes ir metus, kitu atveju nurodyti tik leidinių kiekį ir žanrą (pvz., 5 monografijų autorius).

Autoriaus asmenvardžio apraše glaustumo dėlei neminėti.
Grįžti