Žinynas

Apie @eitį

Kas yra @eitis ir kokias paslaugas teikia?

Veikla

Kaip mokslininkai telkiasi @eitį nuotoliniam darbui ir leidybai?

Sklaida

Kodėl leidinių sklaida @eityje yra tokia veiksminga?

Sąlygos

Kokiomis sąlygomis @eityje skelbiami mokslo ir meno leidiniai?

Autorių teisės

Kaip @eityje tvarkomos intelektinės nuosavybės teisės?

Recenzavimas

Kokia kolegialiojo recenzavimo tvarka @eityje?

Finansavimas

Kaip @eitis finansuojama?

Technologija

Kokie techniniai reikalavimai keliami deramam tinklavietės veikimui?

Slapukai

Kaip @eityje taikomi slapukai?

Bibliografija

Kaip taisyklingai nurodyti bibliografinius šaltinius?

Dažni klausimai

Ko dažniausiai teiraujasi @eities redaktorių?

Žodynėlis

Kokiais terminais apibūdinama @eities tinklavietė?
Grįžti