Bibliografija

Vieno autoriaus knyga

Išnašoje Literatūroje
Vytautas Ališauskas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, p. 142–144. Ališauskas, Vytautas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Aidai, 2009.

Bendraautorių knyga

Išnašoje Literatūroje
Algis Mickūnas, Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, p. 79. Mickūnas, Algis; Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Sudaryta knyga

Išnašoje Literatūroje
Kęstutis Šapoka, Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., p. 168–197. Šapoka, Kęstutis; Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., Vilnius: LTMKS, 2011.

Straipsnis žurnale

Išnašoje Literatūroje
Diana Janušauskienė, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, p. 424. Janušauskienė, Diana, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, Socialinių mokslų studijos, 2013, t. 5, nr. 2, p. 421–432.

Straipsnis rinkinyje

Išnašoje Literatūroje
Naglis Kardelis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“, p. 124–135. Kardelis, Naglis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“ | Rita Repšienė (sud.), Lietuvos kultūros tyrimai, t. 1: Medijos, politika, vaizduotė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 124–135.

Saityno šaltinis

Pastabos

Pagrindinis bibliografinio aprašo dėmenų skyrybos ženklas yra kablelis.

Asmenvardžiai (vardai ir pavardės) rašomi visi netrumpinant.

Knygų (ir kitų stambios apimties leidinių) pavadinimai skiriami kursyvu, straipsnių (ir kitų smulkios apimties leidinių) – kabutėmis.

Kabutės rašomos originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašomos lietuviškosios kabutės „…“, jei prancūzų – pracūziškosios « … », jei anglų – angliškosios “…”, ir taip toliau.

Puslapio santrumpa prieš puslapio numerį rašoma originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašoma „p.“, jei vokiečių, „S.“, jei rusų, „с.“, ir taip toliau.

Bibliografinių šaltinių rašyba išnašose:

  • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis, prieš šaltinį rašomas „žr.“ (paprastai atvejais, kai šaltinis nurodomas necituojant, pavyzdžiui, atpasakojant kito autoriaus mintį arba žymint platesnį aptariamo klausimo kontekstą);
  • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis ir yra lyginamojo arba kontrastuojamojo pobūdžio („pavyzdžiui…“, „skirtingai nuo…“ ir pan.), prieš šaltinį rašomas „plg.“.
Grįžti