Veikla

@eityje mokslininkams sudarytos šiuolaikiškos sąlygos bendradarbiauti nuotoliniu būdu raiškiojo turinio priemonėmis. Galima rengti ir skelbti įvairių žanrų elektroninius mokslo leidinius saityno kalbomis (HTML ir t. t.). Galima vykdyti nuotolinius asinchroninius mokslo renginius (konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitas ir pan.). Galima rengti nuotolinius asinchroninius posėdžius, o svarstant klausimus – balsuoti atvirai arba slaptai.

@eitis leidžia sparčiau ir našiau dirbti. Pavyzdžiui, dalyvaujant mokslo renginyje iš karto rašomas renginio leidinys. Kitaip tariant, dalyvavimas mokslo renginyje, tarkim, konferencijoje nėra atskirtas nuo gerokai vėliau pasirodysiančio konferencijos leidinio. @eityje leidiniu tampa pati konferencija. Kas tradicinėje mokslo praktikoje buvo du veiksmai, @eityje tapo vienu.

@eitis iš esmės keičia mokslininkų bendravimo erdvėlaikyje sąlygas, nes bendras užduotis mokslininkai čia atlieka asinchroniniu būdu – dirbdami skirtingu paros metu, būdami skirtingose vietose.

Pirmą kartą apsilankius @eityje, eiga yra tokia:

  1. mokslininkas pildo formą „Registruotis“;
  2. patikrinęs gautus duomenis redaktorius praneša mokslininkui apie sėkmingą registravimą;
  3. mokslininkas jungiasi prie tinklavietės;
  4. naršymo juostoje spustelėjęs „Formos“, pildo užduoties formą1 ir teikia redaktoriams. Jei užduotis – skelbti išleistą veikalą arba keisti nuotrauką, autoriui daugiau nieko nereikia daryti, likusį darbą atlieka redaktoriai. Jei užduotis – rengti naują veikalą arba vykdyti renginį, tęsiama (nr. 5–7);
  5. redaktorius autoriui skiria uždarą temyną, kuriame su autoriumi ir kitais susijusiais asmenimis (redaktoriais, recenzentais ir t. t.) vykdo autoriaus užduotį (pavyzdžiui, rengia elektroninį veikalą);
  6. įvykdžius užduotį, kurios rezultatas – tinkamai paruoštas būsimojo leidinio rankraštis, autorius, trečioji šalis arba @eitis apmoka leidinio rengimo ir viešinimo tinklavietėje išlaidas (žr. „Finansavimas“);
  7. parengtas rankraštis skelbiamas leidiniu recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje viešinimui pagal Mokslo bendrijoms taikomą Kūrybinių bendrijų licenciją CC BY.

Pasitelkus @eityje įdiegtas sklaidos priemones, elektroninius leidinius galima patogiai platinti saityne, įskaitant RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalus ir socialinius tinklus.

@eityje skelbiamiems leidiniams ir atskiroms jų dalims priskiriami ne tik pastovieji URL adresai, kurie naudojami internetiniams saitams kurti, bet ir tradiciniai bibliografijos aprašai, turintys dailesnį tipografinį pavidalą ir nedarkantys knyginio teksto.

Pasitelkus @eityje įdiegtą išplėstinę ieškyklę, galima nuodugniai žvalgyti visatekstį leidinių duomenyną. Paskelbtus leidinius galima tiesiogiai sieti su naujai rengiamu leidiniu kaip citatų šaltinius arba išteklius.


1 Užduočių formos rodomos tik registruotiems ir prisijungusiems autoriams.

Grįžti