@eitis

  1. Gamtos mokslai · N

   Matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija, paleontologija, astronomija, informatika, biologija, biofizika, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija, tarpdalykiniai tyrimai
  2. Humanitariniai mokslai · H

   Filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija ir archeologija, etnologija, tarpdalykiniai tyrimai
  3. Medicinos ir sveikatos mokslai · M

   Medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, slauga, tarpdalykiniai tyrimai
   Temos:
   6
   Straipsniai:
   84
  4. Scenos ir ekrano menai · C

   Muzika, teatras ir kinas, tarpdalykiniai tyrimai
   Temos:
   1
   Straipsniai:
   24
  5. Socialiniai mokslai · S

   Teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija, tarpdalykiniai tyrimai
  6. Technologijos mokslai · T

   Elektros ir elektronikos inžinerija, statybos inžinerija, transporto inžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija, energetika ir termoinžinerija, informatikos inžinerija, medžiagų inžinerija, mechanikos inžinerija, matavimų inžinerija, tarpdalykiniai tyrimai
  7. Vaizduojamieji menai · V

   Architektūra, dailė, dizainas, tarpdalykiniai tyrimai
   Temos:
   1
   Straipsniai:
   3
  8. Žemės ūkio mokslai · A

   Agronomija, veterinarija, gyvūnų mokslai, miškotyra, tarpdalykiniai tyrimai
   Temos:
   12
   Straipsniai:
   260
  1. Skelbti mokslo ir meno veikalus

   Kvietimai skelbti mokslo ir meno veikalus elektroninei sklaidai recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje
   Temos:
   2
   Straipsniai:
   2
  2. Dalyvauti mokslo ir meno renginiuose

   Kvietimai dalyvauti tinklavietėje vykdomuose rašytiniuose mokslo ir meno renginiuose, kurie ilgainiui skelbiami recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje
   Temos:
   2
   Straipsniai:
   2
  3. Daktaro disertacijų ir meno projektų gynimai

   Kvietimai stebėti Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigose vykstančius daktaro disertacijų ir meno projektų gynimus
   Temos:
   13
   Straipsniai:
   13
  4. Teikti mokslo ir meno projektų paraiškas

   Lietuvos ir užsienio švietimo bei mokslo įstaigų kvietimai teikti paraiškas mokslo ir meno veikloms remti
   Temos:
   242
   Straipsniai:
   243
  1. Žinynas

   „@eities“ tinklavietės naudojimui skirtas žinynas, kurį sudaro įvadas, žodynėlis ir tinklavietės autorių bei skaitytojų dažni klausimai redaktoriams
   Temos:
   3
   Straipsniai:
   64
   Paskiausiai: Įvadas @eitis, 2017-03-03