Socialiniai mokslai · S

Teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija, tarpdalykiniai tyrimai

 1. S 001 teisė

  Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
  Temos:
  28
  Straipsniai:
  810
 2. S 002 politikos mokslai

  Politikos ir administravimo mokslai, polemologija, spaudos ir komunikacijos mokslai
  Temos:
  17
  Straipsniai:
  377
 3. S 003 vadyba

  Politikos ir administravimo mokslai; organizavimo mokslai; įmonių vadyba; rinkotyra; apskaita; spaudos ir komunikacijos mokslai
  Temos:
  8
  Straipsniai:
  162
 4. S 004 ekonomika

  Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  Temos:
  6
  Straipsniai:
  159
 5. S 005 sociologija

  Socialinė ekonomika; sociologija; mokslo sociologija; darbo sociologija, įmonių sociologija; socialinės struktūros; socialinės permainos, socialinio darbo teorija; socialinės problemos ir gerovė, nacionalinė drauda; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; kultūros antropologija, etnologija; socialinė geografija; miesto ir krašto planavimas; demografija; socialinė psichologija; spaudos ir komunikacijos mokslai; socialinė pedagogika; ortopedagogika; socialinė medicina
  Temos:
  11
  Straipsniai:
  268
 6. S 006 psichologija

  Psichologija, diferencinė ir asmenybės psichologija, vystymosi psichologija, socialinė psichologija, taikomoji ir eksperimentinė psichologija, spaudos ir komunikacijos mokslai, pramonės psichologija
  Temos:
  10
  Straipsniai:
  210
 7. S 007 edukologija

  Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
  Temos:
  31
  Straipsniai:
  544
 8. S 008 komunikacija ir informacija

  Dokumentacija, informacija, bibliotekininkystė, archyvistika; bibliografija; paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija
  Temos:
  6
  Straipsniai:
  104
 9. Tarpdalykiniai tyrimai · S

  Teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija
  Temos:
  11
  Straipsniai:
  218