S 007 edukologija

Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
20
Skaitymai
385
 • Zigmas Kairaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
3.012
 • Šarūnas Gerulaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.315
 • Lina Nikitinaitė
Tęsiniai
13
Skaitymai
1.039
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.150
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.873
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.275
 • Vanda Aramavičiūtė
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.522
 • Angelė Kaušylienė
Tęsiniai
18
Skaitymai
628
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.238
 • Algirdas Monkevičius
Tęsiniai
2
Skaitymai
511
 • Lukas Beitnaras
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.500
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.533
 • Aušra Kolbergytė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
714
 • Angelė Kaušylienė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
2.000
 • Saulius Lileikis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
910
 • Aušra Kolbergytė
Tęsiniai
3
Skaitymai
1.214
 • Ona Tijūnėlienė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
1.277
 • Birutė Miškinienė
Tęsiniai
3
Skaitymai
931
 • Rolandas Jančiauskas
2
Tęsiniai
21
Skaitymai
1.774