S 007 edukologija

Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
 • Zigmas Kairaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.525
 • Šarūnas Gerulaitis
Straipsniai
17
Skaitymai
562
 • Lina Nikitinaitė
Straipsniai
13
Skaitymai
534
Straipsniai
17
Skaitymai
514
 • Zigmas Kairaitis
Straipsniai
17
Skaitymai
1.314
2
Straipsniai
27
Skaitymai
493
 • Vanda Aramavičiūtė
Straipsniai
18
Skaitymai
692
Straipsniai
17
Skaitymai
438
 • Algirdas Monkevičius
Straipsniai
2
Skaitymai
323
 • Lukas Beitnaras
Straipsniai
18
Skaitymai
593
2
Straipsniai
27
Skaitymai
723
 • Angelė Kaušylienė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.113
 • Saulius Lileikis
2
Straipsniai
23
Skaitymai
89
 • Aušra Kolbergytė
Straipsniai
3
Skaitymai
937
 • Ona Tijūnėlienė
2
Straipsniai
25
Skaitymai
495
 • Birutė Miškinienė
Straipsniai
3
Skaitymai
694
 • Rolandas Jančiauskas
2
Straipsniai
21
Skaitymai
564
 • Romualdas Malinauskas
Straipsniai
20
Skaitymai
94
 • Zigmas Kairaitis
Straipsniai
13
Skaitymai
1.329
 • Algis Bitautas
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.284