S 007 edukologija

Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
 • Zigmas Kairaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.144
 • Šarūnas Gerulaitis
Straipsniai
17
Skaitymai
416
 • Lina Nikitinaitė
Straipsniai
13
Skaitymai
400
Straipsniai
17
Skaitymai
359
 • Zigmas Kairaitis
Straipsniai
17
Skaitymai
1.206
2
Straipsniai
27
Skaitymai
334
 • Vanda Aramavičiūtė
Straipsniai
18
Skaitymai
417
Straipsniai
17
Skaitymai
265
 • Algirdas Monkevičius
Straipsniai
2
Skaitymai
253
 • Lukas Beitnaras
Straipsniai
18
Skaitymai
410
2
Straipsniai
27
Skaitymai
569
 • Angelė Kaušylienė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
745
 • Aušra Kolbergytė
Straipsniai
3
Skaitymai
867
 • Ona Tijūnėlienė
2
Straipsniai
25
Skaitymai
305
 • Birutė Miškinienė
Straipsniai
3
Skaitymai
646
 • Rolandas Jančiauskas
2
Straipsniai
21
Skaitymai
357
 • Zigmas Kairaitis
Straipsniai
13
Skaitymai
1.243
 • Algis Bitautas
2
Straipsniai
28
Skaitymai
959
 • Aelita Skarbalienė
Straipsniai
13
Skaitymai
2.192
 • Kęstutis Trakšelys
Straipsniai
13
Skaitymai
1.548