S 007 edukologija

Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
20
Skaitymai
188
 • Zigmas Kairaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.741
 • Šarūnas Gerulaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.071
 • Lina Nikitinaitė
Tęsiniai
13
Skaitymai
886
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.016
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.713
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.036
 • Vanda Aramavičiūtė
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.292
 • Angelė Kaušylienė
Tęsiniai
18
Skaitymai
456
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.052
 • Algirdas Monkevičius
Tęsiniai
2
Skaitymai
464
 • Lukas Beitnaras
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.320
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.357
 • Aušra Kolbergytė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
534
 • Angelė Kaušylienė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
1.817
 • Saulius Lileikis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
740
 • Aušra Kolbergytė
Tęsiniai
3
Skaitymai
1.130
 • Ona Tijūnėlienė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
1.068
 • Birutė Miškinienė
Tęsiniai
3
Skaitymai
881
 • Rolandas Jančiauskas
2
Tęsiniai
21
Skaitymai
1.518