Zigmas Kairaitis
Registruotas:
2015-12-28
Straipsniai:
116
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Zigmas Kairaitis

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • socialiniai mokslai S
  Kryptis:
  • S 007 edukologija
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Lietuvos edukolgijos universitetas
  Padalinys:
  Geografijos ir turizmo katedra
  Pareigybė:
  dėstytojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1980 m. Vilniaus universitete baigė geografijos (meteorologijos specializacija) studijas. 1988 m. apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos fizinės geografijos mokymo turinio konstravimas žinių apie gamtinius kompleksus generalizacijos pagrindu. Parengė geografijos mokymo tautinėje mokykloje bendruosius metmenis (1990). Kartu su bendraautoriais parengė įvairių laidų Bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus. Dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, skirtuose pilietiniam ugdymui (CIVIC), brandos egzaminų reikalavimams (MATURA). Su bendraautoriais parengė AIKOS internetinės svetainės aprašo standartą (2012), modulinio mokymo programą (2014). Gvildena epigeografinius klausimus, grindžiamus inter- ir transdiscipliniškumu. Pagrindinė metodologinė prieiga – geosisteminė hierarchinė geografinių, socialinių, humanitarinių reiškinių, procesų raiška edukacijoje ir jų sinergija. Šiuo požiūriu nagrinėja geoinformacinį pasaulėvaizdį; edukacinės erdvės konceptą; humanitarinę kryptį geografijoje; tautinio, pilietinio ir patriotinio ugdymo pradų sąsajas. Tyrimo rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose. Vadovauja Geografijos edukacijos tyrimo centrui (GETC), redaguoja mokslo žurnalą Geografija ir edukacija: mokslo almanachas, yra nacionalinės konferencijos „Geografija: mokslas ir edukacija“ mokslinio komiteto vadovas. Mokslinių tyrimų sritys: geografijos edukologija, didaktika, epistemologija, ugdymo programų vadyba.