Zigmas Kairaitis
Registruotas:
2015-12-28
Straipsniai:
116
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Zigmas Kairaitis

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • socialiniai mokslai · S
  Kryptis:
  • S 007 edukologija
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centras
  Padalinys:
  Ugdymo karjerai skyrius
  Pareigybė:
  metodininkas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1980 m. Vilniaus universitete baigė geografijos (meteorologijos specializacija) studijas. 1988 m. apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos fizinės geografijos mokymo turinio konstravimas žinių apie gamtinius kompleksus generalizacijos pagrindu. 1986–2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto docentas. Parengė geografijos mokymo tautinėje mokykloje bendruosius metmenis (1990). Kartu su bendraautoriais rengė įvairių laidų Bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus. Greta gvildena epigeografinius klausimus, grindžiamus inter- ir transdiscipliniškumo prieiga. Tyrimo rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose. Vadovauja Geografijos edukacijos studijų centrui (GESC), įkūrė ir redaguoja mokslo žurnalą Geografija ir edukacija: mokslo almanachas, yra nacionalinės konferencijos Geografija: mokslas ir edukacija sumanytojas ir vienas iš rengėjų. Mokslinių tyrimų sritys: geografijos edukologija, didaktika, epistemologija, ugdymo programų vadyba.