Sąlygos

Autoriaus registravimo ir jungimosi prie @eities sąlygas (toliau – Sąlygos) nustato @eitis.

Už @eityje paskelbto mokslo leidinio (toliau – Leidinys), kurį sudaro mokslo kūrinys (toliau – Kūrinys) ir jo autoriaus akademinės veiklos aprašas (toliau – Aprašas), turinį atsako Kūrinio autorius (toliau – Autorius). Už Leidinio formą atsako @eitis.

Kūrinys ir Aprašas – neatsiejamos Leidinio dalys. Kūrinį sudaro Autoriaus atliktas ir raiškiojo turinio priemonėmis išdėstytas mokslinis tyrimas. Aprašą sudaro Autoriaus nuotrauka ir informacija apie Autoriaus akademinę veiklą. Paskelbtas Leidinys tampa viešąja informacija.

Kokius Leidinius, kokia apimtimi ir kaip ilgai @eityje skelbia arba neskelbia Autoriai, sprendžia @eitis.

@eityje skelbdamas Kūrinį, Autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į Kūrinį.

@eityje skelbdamas Kūrinį, Autorius sutinka, kad @eitis Kūrinį viešintų kūrybinių ir mokslo bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, telkdamasi @eityje numatytas sklaidos priemones.

Lankydamasis @eityje Autorius sutinka, kad tinkamam @eities veikimui užtikrinti būtų taikomi slapukai.

Naudojimosi @eitimi Sąlygas @eitis taiso ir pildo savo nuožiūra, skelbdama @eities „Žinyno“ skiltyje „Sąlygos“.

Grįžti