Finansavimas

@eitis veikia laisvosios rinkos sąlygomis, savo paslaugas finansuodama keturiais būdais:

1) Rėmėjas arba darbdavys → @eitis → autorius

Finansinę paramą arba autoriaus darbdavio mokestį už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas gauna @eitis. Gautos lėšos paslaugas autoriams leidžia teikti neatlygintinai.

2) Rėmėjas arba darbdavys → autorius → @eitis

Finansinę paramą arba darbdavio mokestį elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugoms pirkti iš @eities gauna autorius. Gautos lėšos leidžia atlyginti @eičiai už teikiamas paslaugas.

3) @eitis → autorius

Elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas @eitis autoriams teikia neatlygintinai, pasitelkdama nuosavus išteklius (paprastai pažintiniais, mokomaisiais, arba labdaros tikslais).

4) Autorius → @eitis

Autorius @eičiai už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas atlygina nuosavomis lėšomis (paprastai, kai nėra galimybės naudotis parama).

Paslauga Aprašas Kiekis Įkainis
HTML leidinio rengimas ir skelbimas Visapusė @eities redaktorių pagalba, kalbos stiliaus ir rašto klaidų taisymas, leidinio maketavimas1, programavimas ir skelbimas recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje Leidiniai · ISSN 2424-421X, neterminuotas2 duomenų saugojimas 1 sp. l. 400 Eur + PVM
PDF leidinio skelbimas Visapusė @eities redaktorių pagalba, aprašomųjų leidinio duomenų rengimas ir skelbimas kartu su leidiniu recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje Leidiniai · ISSN 2424-421X, neterminuotas3 duomenų saugojimas 1 byla 100 Eur + duomenų saugojimo mokestis4 + PVM
Mokslo renginio vykdymas Visapusė @eities redaktorių pagalba tinklavietėje vykdant rašytinį mokslo renginį (simpoziumą, konferenciją ir pan.) 1 dalyvis 100 Eur + PVM


1 Teksto priedai (diagramos, duomenų lentelės ir pan.) rengiami pagal atskirą, iš anksto apskaičiuotą ir suderintą, įkainį. Teksto priedus (pvz., grafiką, garso ir vaizdo įrašus), kuriems kurti reikalingos ypatingos sąlygos, žinios bei priemonės, autoriai rengia patys.

2 Leidinys gali būti pašalintas iš tinklavietės, gavus trečiųjų šalių skundą dėl akademinės etikos arba autorių teisių pažeidimo.

3 Žr. išn. 2.

4 Mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į PDF bylos dydį.

Grįžti