Sklaida

Skleidžiant mokslinių tyrimų rezultatus, veiklos našumo požiūriu svarbios dvi aplinkybės:

  1. ar ir kaip sparčiai pasiekiamos turimos auditorijos;
  2. ar ir kaip sparčiai kuriamos naujos auditorijos.

Nepasiekdamas turimų auditorijų, mokslas neatlieka pagrindinės savo paskirties – tyrimais skatinti visuomenės pažangą. Turimas auditorijas pasiekdamas pernelyg lėtai, mokslas tampa nebeaktualus, nes skelbia pasenusius rezultatus. Nekurdamas arba pernelyg lėtai kurdamas naujas auditorijas, mokslas stokoja veržlumo, kurio netekęs rizikuoja prarasti net ir turimas auditorijas.

Mokslo tyrimų rezultatai @eityje skleidžiami kanalais ir būdais, kurie dabartinei žinių visuomenei jau yra tapę neatsiejama globalaus susisiekimo ir bendravimo dalimi. Įgyvendinus pažangias informacijos sklaidos technologijas, atotrūkio tarp tyrimų rezultatų aprašymo ir viešinimo beveik nelikę.

Visų mokslo sričių tyrėjus ir leidinius telkiant viename socialiniame informaciniame tinkle, į vieną jungiant leidybos ir sklaidos grandis, iš esmės greitinama žinių apytaka mokslo bendruomenės viduje bei stipriai plečiamos akademinių sąveikų tarp skirtingų mokslo sričių ir krypčių galimybės.

Ne tik leidiniams, bet ir pavienėms jų dalims suteikti pastovieji URL adresai leidinių naršymą daro sklandų ir patogų, leidžia kurti tiesioginius saitus leidinius cituojant arba minint. Kartu didinama tikimybė, kad leidinys neliks nepastebėtas didžiųjų saityno ieškos variklių.

Mokslo populiarinimui, naujų auditorijų kūrimui @eityje įdiegtos pagrindinių socialinių tinklų jungtys, RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalai bei kitos viešinimo priemonės, kurias ir autoriai, ir skaitytojai gali nukreipti į pasirinktą tinklavietės objektą – pačią tinklavietę, skiltį, temyną, temą ar tęsinį.

Pavyzdžiui, temos tęsinio antraštėje spustelėjus sklaidos piktogramą, atveriama tęsinio saitų užklotinė: Tęsinio sklaidos užklotinė

kurioje galima rinktis įvairias internetinės sklaidos priemones.

Grįžti