Autorių teisės

Mokslo kūriniai @eityje skelbiami mokslo bendrijoms taikomoje kūrybinių bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, kurių esmė – leisti mokslo kūrinius platinti laisvai ir neatlygintinai su sąlyga, kad platinami kūriniai priskiriami jų autoriams.

Autorių teisės į @eityje skelbiamus mokslo kūrinius priklauso kūrinių autoriams, įskaitant trečiuosius asmenis, kuriems autoriai minėtas teises perleido. @eityje skelbdamas mokslo kūrinį, autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į kūrinį. Kartu @eityje skelbdamas kūrinį, autorius laiduoja, kad jo teisės į kūrinį neprieštarauja @eityje taikomoms kūrybinių bendrijų licencijos CC BY sąlygoms.

Grįžti