Leidiniai · ISSN 2424-421X

Gamtos mokslai · N

Matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija, paleontologija, astronomija, informatika, biologija, biofizika, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
17
Tęsiniai
312

Humanitariniai mokslai · H

Filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija ir archeologija, etnologija, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
283
Tęsiniai
7.179

Medicinos ir sveikatos mokslai · M

Medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, slauga, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
8
Tęsiniai
115

Scenos ir ekrano menai · C

Muzika, teatras ir kinas, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
1
Tęsiniai
24
Temos
1
Tęsiniai
24

Socialiniai mokslai · S

Teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
177
Tęsiniai
4.084

Technologijos mokslai · T

Elektros ir elektronikos inžinerija, statybos inžinerija, transporto inžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija, energetika ir termoinžinerija, informatikos inžinerija, medžiagų inžinerija, mechanikos inžinerija, matavimų inžinerija, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
16
Tęsiniai
321

Vaizduojamieji menai · V

Architektūra, dailė, dizainas, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
1
Tęsiniai
3
Temos
1
Tęsiniai
3

Žemės ūkio mokslai · A

Agronomija, veterinarija, gyvūnų mokslai, miškotyra, tarpdalykiniai tyrimai
Temos
15
Tęsiniai
317
Temos
15
Tęsiniai
317