H 004 filologija

Teatrologija; kalbotyra; fonetika, fonologija; gramatika, semantika, semiotika, sintaksė; leksikologija; kalbos istorija; taikomoji kalbotyra, svetimų kalbų mokymas, sociolingvistika; neurolingvistika; vertimas; onomastika; lyginamoji kalbotyra; bendroji ir lyginamoji literatūra, literatūros kritika, literatūros teorija; folkloras; dialektologija; Mažosios Azijos indoeuropiečių kalbos ir literatūra, indų-iranėnų kalba ir literatūra; graikų kalba; graikų literatūra; lotynų kalba; lotynų literatūra; prancūzų kalba; prancūzų literatūra; italų kalba ir literatūra; ispanų ir portugalų kalbos ir literatūra; kitos romanų kalbos ir literatūra; keltų kalbos ir literatūra; germanų filologija; vokiečių kalba ir literatūra; olandų kalba; olandų literatūra; fryzų kalba ir literatūra; anglų kalba ir literatūra; skandinavų kalbos ir literatūra; baltų ir slavų kalbos ir literatūra; baltų kalbos; lietuvių kalba; lietuvių literatūra; rusų kalba ir literatūra; Mažosios Azijos kalbos ir literatūra, kaukaziečių kalbos ir literatūra, baskų, šumerų kalbos; chamitų-semitų kalbos ir literatūra; uraliečių ir altajiečių kalbos ir literatūra; paleosibiriečių kalbos ir literatūra, korėjiečių kalba, japonų kalba; Pietų ir Pietryčių Azijos kalbos ir literatūra, kinų kalba; austroneziečių ir papuasų kalbos ir literatūra; afrikiečių kalbos ir literatūra; amerikiečių kalbos ir literatūra, kreolų kalbos
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
3.107
 • Kristina Rutkovska
2 3
Tęsiniai
51
Skaitymai
8.526
 • Nerijus Brazauskas
2 3 4
Tęsiniai
69
Skaitymai
4.298
 • Birutė Gudelienė
Tęsiniai
11
Skaitymai
1.060
 • Vilma Popovienė
Tęsiniai
3
Skaitymai
1.439
2
Tęsiniai
35
Skaitymai
3.819
 • Gintarė Bernotienė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
6.154
2
Tęsiniai
21
Skaitymai
3.009
 • Aurelija Mykolaitytė
Tęsiniai
15
Skaitymai
3.054
Tęsiniai
20
Skaitymai
4.134
 • Irena Buckley
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
4.146
Tęsiniai
14
Skaitymai
2.626
 • Birutė Gudelienė
Tęsiniai
13
Skaitymai
957
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
2.322
 • Ilona Mickienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
4.610
 • Asta Balčiūnienė
Tęsiniai
16
Skaitymai
3.967
 • Agnieška Juzefovič
Tęsiniai
14
Skaitymai
2.651
 • Nerijus Brazauskas
2 3
Tęsiniai
44
Skaitymai
1.308
 • Birutė Gudelienė
Tęsiniai
3
Skaitymai
1.574
 • Irena Smetonienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
4.928