T 004 aplinkos inžinerija

Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika; kraštovaizdžio projektavimas; fizinis planavimas; aplinkos technologija, užterštumo kontrolė
  • Pranas Aleknavičius
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
3.501
  • Egidijus Kasiulis
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
2.187
  • Pranas Aleknavičius
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
105