T 004 aplinkos inžinerija

Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika; kraštovaizdžio projektavimas; fizinis planavimas; aplinkos technologija, užterštumo kontrolė
  • Pranas Aleknavičius
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
6.405
  • Egidijus Kasiulis
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
4.605
  • Pranas Aleknavičius
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.752
Grįžti