T 004 aplinkos inžinerija

Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika; kraštovaizdžio projektavimas; fizinis planavimas; aplinkos technologija, užterštumo kontrolė
  • Pranas Aleknavičius
2
Straipsniai
28
Skaitymai
3.091
  • Egidijus Kasiulis
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.889