Gamtos mokslai · N

Matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija, paleontologija, astronomija, informatika, biologija, biofizika, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija, tarpdalykiniai tyrimai

N 003 chemija

Kondensuotos medžiagos: struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, kristalografija, fazinės pusiausvyros; analizinė chemija; aplinkos chemija; struktūrinė chemija; paviršiaus ir ribinių sluoksnių chemija; neorganinė chemija; makromolekulinė chemija; branduolinė chemija; organinė chemija; organinė metalų chemija; fizikinė chemija; elektrochemija; fotochemija; teorinė chemija, kvantinė chemija; astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija
Temos
2
Tęsiniai
35
Temos
2
Tęsiniai
35

N 006 fizinė geografija

Hidrogeologija, inžinerinė geografija, inžinerinė geologija; geofizika, fizinė okeanografija, meteorologija; fizinė geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija; geodezija
Temos
7
Tęsiniai
138
Temos
7
Tęsiniai
138

N 011 biofizika

Biomechanika, kibernetika; molekulinė biofizika; sistemų (fiziologinė) biofizika; klinikinė fizika, radiologija, tomografija, medicinos prietaisai; branduolinė medicina, radiobiologija
Temos
1
Tęsiniai
3
Temos
1
Tęsiniai
3

N 013 botanika

Augalų sistematika, taksonomija, morfologija, augalų geografija, cheminė taksonomija, sporinių induočių fiziologija; paleobotanika, filogenija, palinologija; induočių augalų fiziologija
Temos
1
Tęsiniai
14
Temos
1
Tęsiniai
14

Tarpdalykiniai tyrimai · N

Matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija, paleontologija, astronomija, informatika, biologija, biofizika, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija
Temos
2
Tęsiniai
41
Temos
2
Tęsiniai
41
Grįžti