Rimas Žaromskis
Registruotas:
2017-03-22
Straipsniai:
36
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
6

Sklaidos priemonės

Rimas Žaromskis

Gyvena: Klaipėda, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  habilituotas daktaras
  Sritis:
  • gamtos mokslai · N
  Kryptis:
  • N 006 fizinė geografija
  Vardas:
  profesorius
  Įstaiga:
  Klaipėdos universitetas
  Padalinys:
  Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas
  Pareigybė:
  vyriausiasis mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Klaipėda, Lietuva
  Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute, kartu dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje. 1980 m. SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institute (Maskva) apgynė fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties disertaciją Viršutinės sėklaus šelfo dalies reljefo kaitos ir nešmenų diferenciacijos procesai skirtingose dinaminėse sąlygose, 1997 m. Vilniaus universitete – habilituoto daktaro disertaciją Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose. Tyrinėjo Baltijos, Juodosios, Baltosios, Kaspijos jūrų, taip pat Kuršių ir Kauno marių krantus. Dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Lietuvoje ir užsienyje paskelbė per 180 mokslinių publikacijų. Monografijų Nuosėdinės medžiagos diferenciacija ir priekrantinių nuogulų sluoksniuotumas (1982), Klimato svyravimų poveikis dabartiniams fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje (2002), Baltijos jūros uostai (2008), Nemuno delta (2013), vadovėlio Okeanai, jūros, estuarijos (1996) autorius arba bendraautorius. Populiarių knygų Vandenynas ir mes (1987), Šventosios uostas (1998), Lietuvos pajūris ir kopos (2006) bei kelių mokymo priemonių autorius. Dalyvavo daugelyje praktinių projektų, susijusių su krantotvarka, uostais, gamtosauga. Už darbų ciklą „Gamtinių ir antropogeninių procesų sąveika jūros ir vidaus vandens telkinių kranto zonoje“ 1998 m. apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos Tado Ivanausko premija. Mokslinių tyrimų sritys: gamtiniai ir antropogeniniai procesai jūros kranto zonoje.