Rimas Žaromskis

Laipsnis
habilituotas daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 006 fizinė geografija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas
Pareigybė
vyriausiasis mokslo darbuotojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute, kartu dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje. 1980 m. SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institute (Maskva) apgynė fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties disertaciją Viršutinės sėklaus šelfo dalies reljefo kaitos ir nešmenų diferenciacijos procesai skirtingose dinaminėse sąlygose, 1997 m. Vilniaus universitete – habilituoto daktaro disertaciją Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose. Tyrinėjo Baltijos, Juodosios, Baltosios, Kaspijos jūrų, taip pat Kuršių ir Kauno marių krantus. Dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Lietuvoje ir užsienyje paskelbė per 180 mokslinių publikacijų. Monografijų Nuosėdinės medžiagos diferenciacija ir priekrantinių nuogulų sluoksniuotumas (1982), Klimato svyravimų poveikis dabartiniams fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje (2002), Baltijos jūros uostai (2008), Nemuno delta (2013), vadovėlio Okeanai, jūros, estuarijos (1996) autorius arba bendraautorius. Populiarių knygų Vandenynas ir mes (1987), Šventosios uostas (1998), Lietuvos pajūris ir kopos (2006) bei kelių mokymo priemonių autorius. Dalyvavo daugelyje praktinių projektų, susijusių su krantotvarka, uostais, gamtosauga. Už darbų ciklą „Gamtinių ir antropogeninių procesų sąveika jūros ir vidaus vandens telkinių kranto zonoje“ 1998 m. apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos Tado Ivanausko premija. Mokslinių tyrimų sritys: gamtiniai ir antropogeniniai procesai jūros kranto zonoje.
Grįžti