S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Straipsniai
29
Skaitymai
755
 • Janina Stripeikienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
817
Straipsniai
19
Skaitymai
543
 • Romualdas Drakšas
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
1.301
 • Daiva Petrėnaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
912
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
32
Skaitymai
2.474
 • Inga Klimašauskienė
Straipsniai
19
Skaitymai
1.057
 • Lina Beliūnienė
2
Straipsniai
27
Skaitymai
519
 • Audrius Bitinas
2
Straipsniai
29
Skaitymai
547
 • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.867
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.748
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.598
 • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.863
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
46
Skaitymai
2.432
 • Vytautas Sinkevičius
Straipsniai
15
Skaitymai
843
 • Deividas Soloveičik
2 3
Straipsniai
42
Skaitymai
2.913
2
Straipsniai
36
Skaitymai
2.427
 • Skirmantė Gadeikytė
2
Straipsniai
34
Skaitymai
2.230
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.819
2
Straipsniai
29
Skaitymai
731