S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.682
 • Janina Stripeikienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.245
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.598
 • Tomas Girdenis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
680
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
1.244
 • Romualdas Drakšas
2 3
Tęsiniai
45
Skaitymai
3.261
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
603
 • Daiva Petrėnaitė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
2.597
 • Romualdas Drakšas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
149
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
119
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
4.195
 • Inga Klimašauskienė
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.835
 • Lina Beliūnienė
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.724
 • Audrius Bitinas
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.386
 • Egidijus Kūris
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
2.985
 • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
776
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.534
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.362
 • Martynas Endrijaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
3.382
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
46
Skaitymai
3.798