S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.566
 • Janina Stripeikienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.129
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.465
 • Tomas Girdenis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
645
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
1.097
 • Romualdas Drakšas
2 3
Tęsiniai
45
Skaitymai
3.079
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
528
 • Daiva Petrėnaitė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
2.417
 • Romualdas Drakšas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
117
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
88
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
4.001
 • Inga Klimašauskienė
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.802
 • Lina Beliūnienė
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.627
 • Audrius Bitinas
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.292
 • Egidijus Kūris
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
2.905
 • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
732
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.428
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.266
 • Martynas Endrijaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
3.237
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
46
Skaitymai
3.692