S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Straipsniai
29
Skaitymai
1.361
 • Janina Stripeikienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.836
Straipsniai
19
Skaitymai
1.251
 • Tomas Girdenis
2
Straipsniai
23
Skaitymai
489
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
47
Skaitymai
717
 • Romualdas Drakšas
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
2.673
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
28
Skaitymai
367
 • Daiva Petrėnaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
2.121
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
32
Skaitymai
3.651
 • Inga Klimašauskienė
Straipsniai
19
Skaitymai
1.666
 • Lina Beliūnienė
2
Straipsniai
27
Skaitymai
1.402
 • Audrius Bitinas
2
Straipsniai
29
Skaitymai
1.106
 • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
33
Skaitymai
2.645
 • Tomas Bagdanskis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
561
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
2.239
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.129
 • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
2.992
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
46
Skaitymai
3.377
 • Vytautas Sinkevičius
Straipsniai
15
Skaitymai
1.215
 • Deividas Soloveičik
2 3
Straipsniai
42
Skaitymai
4.084