S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Straipsniai
29
Skaitymai
1.137
 • Janina Stripeikienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.332
Straipsniai
19
Skaitymai
907
 • Tomas Girdenis
2
Straipsniai
23
Skaitymai
224
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
47
Skaitymai
141
 • Romualdas Drakšas
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
1.963
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
28
Skaitymai
139
 • Daiva Petrėnaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.573
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
32
Skaitymai
3.199
 • Inga Klimašauskienė
Straipsniai
19
Skaitymai
1.479
 • Lina Beliūnienė
2
Straipsniai
27
Skaitymai
1.062
 • Audrius Bitinas
2
Straipsniai
29
Skaitymai
885
 • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
33
Skaitymai
2.316
 • Tomas Bagdanskis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
240
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
2.003
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.921
 • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
2.486
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
46
Skaitymai
2.989
 • Vytautas Sinkevičius
Straipsniai
15
Skaitymai
1.044
 • Deividas Soloveičik
2 3
Straipsniai
42
Skaitymai
3.632