S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Vytautas Sinkevičius
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
2.295
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
4.566
 • Janina Stripeikienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
5.050
Tęsiniai
19
Skaitymai
4.092
 • Vytautas Sinkevičius
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.974
 • Tomas Girdenis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.970
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
4.969
 • Romualdas Drakšas
2 3
Tęsiniai
45
Skaitymai
7.195
 • Daiva Petrėnaitė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
6.601
 • Romualdas Drakšas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
2.347
 • Vytautas Sinkevičius
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
1.358
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
1.691
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
7.903
 • Inga Klimašauskienė
Tęsiniai
19
Skaitymai
3.237
 • Lina Beliūnienė
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
3.976
 • Audrius Bitinas
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
3.785
 • Egidijus Kūris
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
5.728
 • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
3.652
 • Aušra Dambrauskienė
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
4.554
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
1.032
Grįžti