S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Straipsniai
29
Skaitymai
678
 • Janina Stripeikienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
698
Straipsniai
19
Skaitymai
439
 • Romualdas Drakšas
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
1.124
 • Daiva Petrėnaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
738
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
32
Skaitymai
2.342
 • Inga Klimašauskienė
Straipsniai
19
Skaitymai
954
 • Lina Beliūnienė
2
Straipsniai
27
Skaitymai
413
 • Audrius Bitinas
2
Straipsniai
29
Skaitymai
487
 • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.761
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.714
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.547
 • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.766
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
46
Skaitymai
2.329
 • Vytautas Sinkevičius
Straipsniai
15
Skaitymai
821
 • Deividas Soloveičik
2 3
Straipsniai
42
Skaitymai
2.747
2
Straipsniai
36
Skaitymai
2.290
 • Skirmantė Gadeikytė
2
Straipsniai
34
Skaitymai
2.145
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.726
2
Straipsniai
29
Skaitymai
654