S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Straipsniai
29
Skaitymai
968
 • Janina Stripeikienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.087
Straipsniai
19
Skaitymai
725
 • Tomas Girdenis
2
Straipsniai
23
Skaitymai
100
 • Romualdas Drakšas
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
1.674
 • Daiva Petrėnaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.304
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
32
Skaitymai
2.857
 • Inga Klimašauskienė
Straipsniai
19
Skaitymai
1.309
 • Lina Beliūnienė
2
Straipsniai
27
Skaitymai
842
 • Audrius Bitinas
2
Straipsniai
29
Skaitymai
728
 • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
33
Skaitymai
2.115
 • Tomas Bagdanskis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
94
 • Aušra Dambrauskienė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.865
 • Domininkas Burba
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.785
 • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
28
Skaitymai
2.188
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Straipsniai
46
Skaitymai
2.720
 • Vytautas Sinkevičius
Straipsniai
15
Skaitymai
937
 • Deividas Soloveičik
2 3
Straipsniai
42
Skaitymai
3.320
2
Straipsniai
36
Skaitymai
2.786
 • Skirmantė Gadeikytė
2
Straipsniai
34
Skaitymai
2.550