Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

Išvados

1.Ta pati aplinkybė negali būti pripažįstama ir baudžiamąją atsakomybę lengvinančia, ir viena iš BK 62 straipsnio 2 dalies ar jos 1–6 punktuose numatytų taikymo sąlygų.

1.1. Visiškas žalos atlyginimas (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas) gali būti pripažįstamas kaip viena iš baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių, būtinų BK 62 straipsnio 2 dalies taikymui, kaip nedubliuojanti BK 62 straipsnio 2 dalies pagrindo – dalinio turtinės žalos atlyginimo.

1.2. Jei remiantis BK 59 straipsnio 2 dalimi lengvinančia aplinkybe būtų pripažintas dalinis žalos atlyginimo faktas, tai tokia aplinkybė negalėtų būti kartu ir BK 62 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes vienas kitą dubliuotų.

2. BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas „yra lengvinančių aplinkybių“ reikalauja bent dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nustatymo.

3. Dviejų lengvinančių aplinkybių reikalavimas BK 62 straipsnio 2 dalies taikyme yra teismų teisę tinkamai individualizuoti bausmę varžantis reguliavimas, neatitinkantis teismų praktikos poreikio.

Pasiūlymas

1. Siūlytina liberalizuoti BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatas, žodžius „kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių“ pakeičiant žodžiais „kai yra bent viena šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė“.

 

Literatūra

 • Dapšys, Antanas; Jonas Misiūnas, Albertas Čaplinskas, Bausmės individualizavimo teisinės problemos: baudžiamojo įstatymo normų ir jų taikymo teismų praktikoje sisteminė analizė, Vilnius: Teisės institutas, 2008.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-334/2008.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 lapkričio 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-525/2009.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-102/2009.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-525/2009.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-7-287/2009.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-576/2010.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-7-428/2010.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-186/2011.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-289/2011.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-306/2011.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-279/2011.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-565/2011.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 19 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-355/2012.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-415/2012.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 18 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-328/2013.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 07 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-231/2013.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-534/2013.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 29 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-53/2013.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 28 d. nutartis baudžiamojoje byloje nr. 2K-28/2014.
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis nr. 2K-140/2010.
 • Pavilonis, Vladas (sud.), Baudžiamoji teisė: bendroji dalis, trečiasis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Eugrimas, 2003.
 • Piesliakas, Vytautas, Lietuvos baudžiamoji teisė, kn. 2: Aplinkybės, darančios įtaką baudžiamajai atsakomybei, ir nusikalstamos veiklos padariniai, Vilnius: Justitia: 2006.
 • Prapiestis, Jonas (sud.), Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, kn. 1: Bendroji dalis (1–98 straipsniai), Teisinės informacijos centras: Vilnius, 2004.
 

The Main Provisions and Implementation Problems in Applying a More Lenient Penalty Than Provided for by Law under Paragraph 2, Article 62 of a Criminal Code of Lithuania

 • Bibliographic Description: Tomas Girdenis, „Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos“, @eitis (lt), 2019, t. 1 377, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Tomas Girdenis, „Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos“, Jurisprudencija, 2016, t. 23 (2), p. 179–192, ISSN 1392-6195.
 • Institutional Affiliation: Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso institutas.

Summary. This publication examines the problems faced by Lithuanian courts in applying a more lenient penalty than provided for by law under the provisions of paragraph 2 of Article 62 of a Criminal Code. It has been noted that the application of this article in judicial practice is mixed and that these applications sometimes even contradict each other (in some cases, an analogous situation is assessed in three different ways by the courts). This article provides the brief characteristics of paragraph 2 of Article 62 of a Criminal Code. Two main issues are also analyzed: 1) implementation problems involving one of the main provisions of paragraph 2 of Article 62 of a Criminal Code – the “presence of mitigating circumstances“; 2) an interrelationship problem involving mitigating circumstances and the provisions of this paragraph of a Criminal Code, answering the question “can the same circumstance be considered as one of the required mitigating circumstances at the same time as applying it as one of the remaining provisions of paragraph 2 of Article 62 of the Criminal Code?” The author provides his critical view on these problems and gives suggestions on ways to solve them.

Keywords: criminal law, imposition of a penalty, imposition of a more lenient penalty than provided for by law, mitigating circumstances, dual evaluation of circumstances, compensation for damage incurred.

 
Grįžti