S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
  • Janina Stripeikienė
2
Tęsiniai
21
Skaitymai
1.218
  • Egidijus Kūris
2
Tęsiniai
40
Skaitymai
1.712
  • Bernardas Šalna
Tęsiniai
16
Skaitymai
2.164
Tęsiniai
13
Skaitymai
1.236
  • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
1.100
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.795
  • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
1.131
  • Janina Stripeikienė
Tęsiniai
10
Skaitymai
632
Tęsiniai
13
Skaitymai
575
Tęsiniai
20
Skaitymai
716
Tęsiniai
10
Skaitymai
994
Grįžti