S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
  • Egidijus Kūris
2
Tęsiniai
40
Skaitymai
1.307
  • Bernardas Šalna
Tęsiniai
16
Skaitymai
1.852
Tęsiniai
13
Skaitymai
1.084
  • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
827
Tęsiniai
19
Skaitymai
1.362
  • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
880
  • Janina Stripeikienė
Tęsiniai
10
Skaitymai
468
Tęsiniai
13
Skaitymai
445
Tęsiniai
20
Skaitymai
504
Tęsiniai
10
Skaitymai
769
Grįžti