S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
 • Martynas Endrijaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
6.100
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
46
Skaitymai
6.555
 • Vytautas Sinkevičius
Tęsiniai
15
Skaitymai
2.717
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
1.442
 • Deividas Soloveičik
2 3
Tęsiniai
42
Skaitymai
8.039
2
Tęsiniai
36
Skaitymai
7.054
 • Skirmantė Gadeikytė
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
6.031
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
5.118
 • Tomas Bagdanskis
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
1.849
 • Romualdas Drakšas
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.250
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
4.159
 • Martynas Endrijaitis
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
4.953
 • Alfonsas Vaišvila
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
2.600
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
2.419
 • Alfonsas Vaišvila
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
3.825
 • Deividas Soloveičik
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
3.945
 • Romualdas Drakšas
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
1.293
 • Egidijus Jarašiūnas
2 3
Tęsiniai
45
Skaitymai
1.898
 • Mindaugas Maksimaitis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
770
 • Egidijus Kūris
2 3
Tęsiniai
43
Skaitymai
3.609
Grįžti