S 001 teisė

Teisės mokslai; administracinė teisė; žmogaus teisės; lyginamoji teisė; teisės filosofija ir teorija; aplinkosaugos teisė; jaunimo teisė; masinės informacijos priemonių teisė; informatikos teisė; patentai, autorių teisės, prekių ženklai; civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos; transporto teisė; draudimo teisė; viešoji teisė; finansų teisė; teismų teisė; socialinė teisė; pramonės ir komercinė teisė; notarinė teisė; darbo teisė; konstitucinė teisė; baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas; tarptautinė privati ir viešoji teisė; oro, jūros ir kosmoso teisė; Europos teisė; kriminologija
  • Martynas Endrijaitis
2
Straipsniai
27
Skaitymai
2.164
2
Straipsniai
24
Skaitymai
497
  • Alfonsas Vaišvila
2
Straipsniai
37
Skaitymai
604
  • Deividas Soloveičik
2
Straipsniai
31
Skaitymai
1.724
  • Egidijus Kūris
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.445
  • Eglė Mauricė
2
Straipsniai
25
Skaitymai
454
2
Straipsniai
23
Skaitymai
373
  • Bernardas Šalna
Straipsniai
16
Skaitymai
239