S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
447
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
5.133
  • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
4.496
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
2.898
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
1.710
  • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
623
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
105
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
97
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
2.008
  • Algirdas Degutis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
2.886
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
2.230
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
380
2 3 4
Tęsiniai
68
Skaitymai
335