S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
302
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
4.995
  • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
4.347
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
2.810
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
1.540
  • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
572
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
29
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
1.853
  • Algirdas Degutis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
2.748
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
2.016
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
268