S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
197
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
4.815
  • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
4.174
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
2.724
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
1.368
  • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
512
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
1.691
  • Algirdas Degutis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
2.653
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
1.855
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
180