S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
1.332
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
6.346
 • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
5.587
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
3.540
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
40
Skaitymai
1.254
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
2.704
 • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.453
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
761
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
744
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
3.112
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
259
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
457
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
3.323
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
1.100
2 3 4
Tęsiniai
68
Skaitymai
1.905
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
588
2 3 4
Tęsiniai
72
Skaitymai
853