S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
67
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
4.612
  • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
3.955
  • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
2.622
  • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
1.168
  • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
461
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
1.547
  • Algirdas Degutis
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
2.575
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
1.653
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
103