S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
1.000
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
5.986
 • Gerda Žigienė
2
Tęsiniai
31
Skaitymai
5.216
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
3.367
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
40
Skaitymai
767
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
2.277
 • Aurelija Burinskienė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
1.190
 • Margarita Išoraitė
2
Tęsiniai
29
Skaitymai
623
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
626
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
2.736
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
81
 • Stasys Mizaras
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
339
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
2.922
2
Tęsiniai
30
Skaitymai
821
2 3 4
Tęsiniai
68
Skaitymai
1.503
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
428
2 3 4
Tęsiniai
72
Skaitymai
327