Gerda Žigienė
Registruota:
2016-08-01
Straipsniai:
31
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Gerda Žigienė

Gyvena: Kaunas, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • socialiniai mokslai S
  Kryptis:
  • S 003 vadyba
  Vardas:
  profesorė
  Įstaiga:
  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
  Padalinys:
  Finansų ir apskaitos katedra
  Pareigybė:
  dėstytoja
  Gyvena:
  Kaunas, Lietuva
  1996 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultete baigė verslo administravimo bakalauro studijas. 1998 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (toliau VU KHF) baigė finansų, bankininkystės ir apskaitos magistro studijas. 2004 m. Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis. 2002–2003 m. stažavosi Alborgo universitete (Danija), 2009–2014 m. – Europos finansų analitikų draugijų federacijoje (Madridas, Santanderas, Ispanija). 2011–2012 m. Fribūro universiteto Politinės ekonomijos katedroje (Šveicarija), vadovaujama prof. Bernard’o Dafflono, vykdė tyrimą „Scientific Research in the Field of Local Public Fiscal Decentralization in Lithuania“. 1998–2014 m. VU KHF Finansų ir apskaitos katedros docentė, nuo 2014 m. – profesorė. 2013–2016 m. Lietuvos finansinių rinkų instituto direktorė. Nuo 2016 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto finansų studijų programų direktorė. Arti 20 mokslinių projektų dalyvė, 1 mokslinių straipsnių rinkinio sudarytoja (kartu su kolegomis), 4 mokomųjų priemonių autorė arba bendraautorė, akademinėje užsienio ir šalies spaudoje paskelbė arti 30 straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: tarpvyriausybiniai finansiniai santykiai, įmonių finansai, finansų rinkos.