Gerda Žigienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
Padalinys
Finansų ir apskaitos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1996 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultete baigė verslo administravimo bakalauro studijas. 1998 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (toliau VU KHF) baigė finansų, bankininkystės ir apskaitos magistro studijas. 2004 m. Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis. 2002–2003 m. stažavosi Alborgo universitete (Danija), 2009–2014 m. – Europos finansų analitikų draugijų federacijoje (Madridas, Santanderas, Ispanija). 2011–2012 m. Fribūro universiteto Politinės ekonomijos katedroje (Šveicarija), vadovaujama prof. Bernard’o Dafflono, vykdė tyrimą „Scientific Research in the Field of Local Public Fiscal Decentralization in Lithuania“. 1998–2014 m. VU KHF Finansų ir apskaitos katedros docentė, nuo 2014 m. – profesorė. 2013–2016 m. Lietuvos finansinių rinkų instituto direktorė. Nuo 2016 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto finansų studijų programų direktorė. Arti 20 mokslinių projektų dalyvė, 1 mokslinių straipsnių rinkinio sudarytoja (kartu su kolegomis), 4 mokomųjų priemonių autorė arba bendraautorė, akademinėje užsienio ir šalies spaudoje paskelbė arti 30 straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: tarpvyriausybiniai finansiniai santykiai, įmonių finansai, finansų rinkos.