H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
593
 • Vytautas Jokubauskas
2 3
Tęsiniai
43
Skaitymai
988
 • Marius Smetona
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
3.006
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
1.915
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
1.801
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
114
2
Tęsiniai
35
Skaitymai
108
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
2.621
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
44
Skaitymai
3.522
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
2.431
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
1.417
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.557
 • Vilius Ivanauskas
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
2.697
 • Gediminas Petrauskas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
3.022
Tęsiniai
10
Skaitymai
924
 • Nastazija Keršytė
2 3
Tęsiniai
45
Skaitymai
5.921
 • Valdas Selenis
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
1.970
 • Rasa Banytė-Rowell
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
4.088
 • Rūta Šermukšnytė
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.645
 • Gabrielė Gudaitienė
2 3 4
Tęsiniai
76
Skaitymai
6.578