H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Vytautas Jokubauskas
2 3
Straipsniai
43
Skaitymai
127
 • Marius Smetona
2
Straipsniai
32
Skaitymai
1.997
2
Straipsniai
32
Skaitymai
928
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Straipsniai
33
Skaitymai
878
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.925
 • Hektoras Vitkus
2 3
Straipsniai
44
Skaitymai
2.567
2
Straipsniai
24
Skaitymai
2.068
2
Straipsniai
34
Skaitymai
629
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.005
 • Vilius Ivanauskas
2
Straipsniai
27
Skaitymai
1.974
 • Gediminas Petrauskas
2
Straipsniai
37
Skaitymai
2.304
Straipsniai
10
Skaitymai
709
 • Nastazija Keršytė
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
4.813
 • Valdas Selenis
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.443
 • Rasa Banytė-Rowell
2
Straipsniai
37
Skaitymai
2.989
 • Rūta Šermukšnytė
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.744
 • Gabrielė Gudaitienė
2 3 4
Straipsniai
76
Skaitymai
5.103
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.154
 • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.185
 • Rūta Šermukšnytė
Straipsniai
9
Skaitymai
575