H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
2.968
 • Vytautas Jokubauskas
2 3
Tęsiniai
43
Skaitymai
3.780
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
2.089
Tęsiniai
30
Skaitymai
1.066
 • Valdas Selenis
Tęsiniai
15
Skaitymai
805
 • Marius Smetona
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
4.917
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
3.545
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
3.633
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
1.120
2
Tęsiniai
35
Skaitymai
1.938
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
4.194
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
44
Skaitymai
5.877
 • Vytautas Jokubauskas
2
Tęsiniai
39
Skaitymai
1.220
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
3.464
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
3.295
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
3.871
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
3.607
 • Vilius Ivanauskas
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
4.610
 • Gediminas Petrauskas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
5.717
Tęsiniai
10
Skaitymai
1.558