H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Hektoras Vitkus
2 3
Straipsniai
47
Skaitymai
301
 • Vytautas Jokubauskas
2 3
Straipsniai
43
Skaitymai
737
 • Marius Smetona
2
Straipsniai
32
Skaitymai
2.769
2
Straipsniai
32
Skaitymai
1.675
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.545
2
Straipsniai
22
Skaitymai
2.421
 • Hektoras Vitkus
2 3
Straipsniai
44
Skaitymai
3.231
2
Straipsniai
24
Skaitymai
2.336
2
Straipsniai
34
Skaitymai
1.217
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.399
 • Vilius Ivanauskas
2
Straipsniai
27
Skaitymai
2.468
 • Gediminas Petrauskas
2
Straipsniai
37
Skaitymai
2.793
Straipsniai
10
Skaitymai
868
 • Nastazija Keršytė
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
5.549
 • Valdas Selenis
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.812
 • Rasa Banytė-Rowell
2
Straipsniai
37
Skaitymai
3.816
 • Rūta Šermukšnytė
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.437
 • Gabrielė Gudaitienė
2 3 4
Straipsniai
76
Skaitymai
6.094
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.485
 • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.578