H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
47
Skaitymai
934
 • Vytautas Jokubauskas
2 3
Tęsiniai
43
Skaitymai
1.409
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
747
 • Valdas Selenis
Tęsiniai
15
Skaitymai
45
 • Marius Smetona
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
3.397
2
Tęsiniai
32
Skaitymai
2.174
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
33
Skaitymai
2.168
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
311
2
Tęsiniai
35
Skaitymai
428
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
2.905
 • Hektoras Vitkus
2 3
Tęsiniai
44
Skaitymai
3.937
 • Vytautas Jokubauskas
2
Tęsiniai
39
Skaitymai
39
2
Tęsiniai
24
Skaitymai
2.590
2
Tęsiniai
34
Skaitymai
1.760
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.850
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
2.541
 • Vilius Ivanauskas
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
2.996
 • Gediminas Petrauskas
2
Tęsiniai
37
Skaitymai
3.543
Tęsiniai
10
Skaitymai
1.029
 • Domininkas Burba
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
26