H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
 • Marius Smetona
2
Straipsniai
32
Skaitymai
1.638
2
Straipsniai
32
Skaitymai
672
 • Mindaugas Tamošaitis
2
Straipsniai
33
Skaitymai
510
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.677
 • Hektoras Vitkus
2 3
Straipsniai
44
Skaitymai
2.187
2
Straipsniai
24
Skaitymai
1.964
2
Straipsniai
34
Skaitymai
436
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.823
 • Vilius Ivanauskas
2
Straipsniai
27
Skaitymai
1.693
 • Gediminas Petrauskas
2
Straipsniai
37
Skaitymai
2.111
Straipsniai
10
Skaitymai
615
 • Nastazija Keršytė
2 3
Straipsniai
45
Skaitymai
4.435
 • Valdas Selenis
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.264
 • Rasa Banytė-Rowell
2
Straipsniai
37
Skaitymai
2.587
 • Rūta Šermukšnytė
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.479
 • Gabrielė Gudaitienė
2 3 4
Straipsniai
76
Skaitymai
4.599
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.010
 • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.033
 • Rūta Šermukšnytė
Straipsniai
9
Skaitymai
498
 • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
28
Skaitymai
1.036