H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
  • Marius Smetona
2
Straipsniai
32
Skaitymai
2.769
2
Straipsniai
32
Skaitymai
1.675
  • Mindaugas Tamošaitis
2
Straipsniai
33
Skaitymai
1.545
2
Straipsniai
22
Skaitymai
2.421
2
Straipsniai
24
Skaitymai
2.336
2
Straipsniai
34
Skaitymai
1.217
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.399
  • Vilius Ivanauskas
2
Straipsniai
27
Skaitymai
2.468
  • Valdas Selenis
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.812
  • Rūta Šermukšnytė
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.437
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.485
  • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.578
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.800
Straipsniai
9
Skaitymai
912
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.562
  • Aivaras Stepukonis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
2.579