H 005 istorija ir archeologija

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija; krikščionių bažnyčios istorija; nekrikščionių religijos; istorijos teorija; senovės istorija; viduramžių istorija; naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.); naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.); mokslo istorija; socialinė ir ekonominė istorija; politinė istorija; vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių; kolonijų istorija; teisės istorija; archeologija; priešistorė; egiptologija; numizmatika ir sigilografija; genealogija ir heraldika
  • Marius Smetona
2
Straipsniai
32
Skaitymai
1.609
2
Straipsniai
32
Skaitymai
647
  • Mindaugas Tamošaitis
2
Straipsniai
33
Skaitymai
469
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.659
2
Straipsniai
24
Skaitymai
1.962
2
Straipsniai
34
Skaitymai
424
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.816
  • Vilius Ivanauskas
2
Straipsniai
27
Skaitymai
1.671
  • Valdas Selenis
2
Straipsniai
22
Skaitymai
1.254
  • Rūta Šermukšnytė
2
Straipsniai
23
Skaitymai
1.454
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.002
  • Vilma Bukaitė
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.027
2
Straipsniai
26
Skaitymai
1.434
Straipsniai
9
Skaitymai
746
2
Straipsniai
23
Skaitymai
2.246
  • Aivaras Stepukonis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
2.142