Asta Petraitytė-Briedienė
Registruota:
2018-06-13
Straipsniai:
32
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Asta Petraitytė-Briedienė

Gyvena: Kaunas, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 005 istorija ir archeologija
  Įstaiga:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Padalinys:
  Lietuvių išeivijos institutas
  Pareigybė:
  mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Kaunas, Lietuva
  1997 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė Lietuvos istorijos bakalauro studijas, 1999 m. ten pat baigė magistro studijas, 2007 m. VDU apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio veikla (1940-1983). Nuo [metai] m. VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja. Monografijų Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis (2012) ir Tylieji priesaikos riteriai: Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais (2014) bei studijos Kita karta: Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990-1995 metais autorė; su bendraautore sudarė straipsnių rinkinį Lietuvių diplomatija išeivijoje, 1940-1991 (2007); išleido 2 šaltinių publikacijas; akademiniuose leidiniuose paskelbė [skaitmuo] mokslinių straipsnių ir [skaitmuo] recenzijų. Mokslinių tyrimų sritys: 1918–1940 m. Lietuvos istorija, Lietuvos diplomatijos istorija ir užsienio šalių diplomatinio korpuso Lietuvoje veikla, 1940–1991 m. Lietuvos diplomatinės tarnybos išeivijoje istorija, lietuvių išeivijos istorija.