Stanislovas Mostauskis
Registruotas:
2015-08-12
Straipsniai:
290
Kolegos citavo:
46
Kolegos minėjo:
15

Sklaidos priemonės

Stanislovas Mostauskis

Gyvena: Ringaudai, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  vyresnysis mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Ringaudai, Lietuva
  1993 m. Vilniaus dailės akademijoje (VDA) baigė menotyros magistro studijas. 2002 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Meno ir beprotybės santykių problema: kompleksinė analizė. Išleido mokslo monografiją Beprotybės kartografija, paskelbė per 50 straipsnių mokslo recenzuojamuose ir populiariosios kultūros leidiniuose. Nuo 1998 VDA Kauno fakulteto lektorius, 2007 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 2012 m. docentas, 2013 – 2015 m. Humanitarinių mokslų katedros vedėjas. 2007 m. pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno instituto (dabartinio Lietuvos kultūros tyrimų instituto) Lyginamųjų kultūros studijų skyriuje, nuo 2010 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000 – 2008 m. TV projektų dailininkas, scenaristas ir redaktorius. Nuo 2004 m. meninių projektų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, surengė per 10 autorinių parodų. Mokslo tyrimų sritys: neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, postruktūralistinis diskursas, psichopatologija, Lietuvos kultūra ir menas, tapatybių virsmai ir atmintys.