Stanislovas Mostauskis

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Ringaudai, Lietuva
1993 m. Vilniaus dailės akademijoje (VDA) baigė menotyros magistro studijas. 2002 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Meno ir beprotybės santykių problema: kompleksinė analizė. Išleido mokslo monografiją Beprotybės kartografija, paskelbė per 50 straipsnių mokslo recenzuojamuose ir populiariosios kultūros leidiniuose. Nuo 1998 VDA Kauno fakulteto lektorius, 2007 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 2012 m. docentas, 2013 – 2015 m. Humanitarinių mokslų katedros vedėjas. 2007 m. pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno instituto (dabartinio Lietuvos kultūros tyrimų instituto) Lyginamųjų kultūros studijų skyriuje, nuo 2010 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000 – 2008 m. TV projektų dailininkas, scenaristas ir redaktorius. Nuo 2004 m. meninių projektų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, surengė per 10 autorinių parodų. Mokslo tyrimų sritys: neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, postruktūralistinis diskursas, psichopatologija, Lietuvos kultūra ir menas, tapatybių virsmai ir atmintys.

Sekantys kolegos

Grįžti