Santrauka. Monografijoje išskiriama ir konceptualiai analizuojama intuicijos, beprotybės ir meninės pastangos probleminė sampyna, kartu aptariant sąsajas su kitomis jos orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Kontekstualiai nagrinėjami pasirinkti Vakarų neklasikinės (Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Karl Jaspers) ir postmodernios (Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida) filosofijos atstovų veikalai. Susitelkiama į bene svarbiausias šias kryptis reprezentuojančias figūras, kurių idėjų analizė padeda geriau suvokti Vakarų mąstymo posūkį nuo anksčiau viešpatavusių racionalistinių teorijų į konkrečią žmogaus būtį, nesąmoningumo ir pasąmonės „pasaulius“, meninės kūrybos procesus nagrinėjančias koncepcijas, taip pat minėtos problematikos šuolį „anapus psichologijos“, realizuotą postmodernios ideologijos kontekste. Savo pagrindinėmis metodologinėmis nuostatomis ir tyrinėjimo strategijomis darbas artimiausias pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai besiplėtojančiai idėjų istorijai, nors jame daug dėmesio skiriama filosofijos istorijos, estetikos, meno filosofijos, meno psichologijos, psichopatologijos, meninės kūrybos procesų psichologijos problematikai.

Pagrindiniai žodžiai: epistemologija, estetika, filosofijos istoriografija, idėjų istoriografija, meno filosofija, meno psichologija, neklasikinė filosofija, psichologija, psichopatologija, vakarų filosofija, alternatyvus intelektas, beprotybė, intuicija, menas, meninė kūryba, postmodernizmas, postruktūralizmas.

 
UDK 966.9
Iš32

Stasys Mostauskis

Beprotybės kartografija


Knygos leidimą parėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Recenzavo
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas
prof. (HP) Tomas Sodeika

Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai
Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos

Kalbos redaktorė
Severina Mokolaitė

Viršelio dailininkas
Adomas Matuliauskas

Viršelyje:
Stasys Mostauskis, „Giminės ir artimieji“,
aliejus, drobė, 2007, 73 ×100, fragmentas
(pirmas viršelis)

Stasys Mostauskis, „Nuėmimas“,
aliejus, drobė, 55 × 70, 2007
(ketvirtas viršelis)

© Stasys Mostauskis, 2010
© Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2010
© Kronta, 2010
ISBN 978-609-401-073-6
 

Priedai:

  • Monografija.pdf
    13,3 MB · Skaitymai: 531

The Cartography of Madness

Summary. In the development of Western thought are seen the periods when the power is assigned to the rational thinking to rule the entirety of human nature almost without compromise; also the stages when regarding this right it has to compete with the individual’s opponent “self-regulation mechanisms.” The period of the 19th-20th centuries, which is discussed in the monograph, we can certainly attribute to the latter ones: while raising the influence of intuition powers, deep intelligence or instinctive nature non-classical Western thinking have embedded the conception of “alternative intelligence,” which on principle moderates the status of the rational thinking. The field of “cartography of madness” – “the territories” alongside the rational intelligence, the ones which in the arrays of the human nature were distinguished by non-classic trend of the subjective ontology, which in the 20th century has entrenched as autonomous and influential tradition of the Western thinking. The theories of “will,” “life,” “intuition” developed by Schopenhauer, who is the originator of this tradition, are probably the most important; they have turned into that explosive charger, which eventually fundamentally reformed the dominant rational Western tradition of thinking.

Keywords: non-classical philosophy, Western philosophy, postmodernism, post-structuralism, epistemology, aesthetics, history of ideas, psychopathology, madness, alternative intelligence, intuition, art, artistic creation.

 
Grįžti