beprotybė

 1. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis M. Foucault apie paradoksalią draudžiamų ir meninių kalbų giminystę

  Santrauka. Straipsnyje aptariama prancūzų filosofo M. Foucault nužymėta kalbinių draudimų raida ir jų perspektyvoje išryškėjusi beprotybės bei literatūros giminystė, kurią pats filosofas vadina absoliutaus nesuderinamumo arba jas skiriančios ribos kalba. Taip pat pristatoma šią giminystę...
 2. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Transgresija – ribų patirtis ir „absoliutaus netapatumo“ kalba

  Santrauka. Straipsnyje aptariama Michel Foucault pasiūlyta transgresijos sąvoka ir jos sąsajos su menine kūryba. Teigiama, kad ši sąvoka savo objektą nusako ne specifinių turinių ar vykdomų funkcijų, o santykio su riba požiūriu. Todėl svarbiausias transgresijos apibūdinimas siejamas su galia...
 3. Stanislovas Mostauskis

  Monografija Beprotybės kartografija

  Santrauka. Monografijoje išskiriama ir konceptualiai analizuojama intuicijos, beprotybės ir meninės pastangos probleminė sampyna, kartu aptariant sąsajas su kitomis jos orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Kontekstualiai nagrinėjami pasirinkti Vakarų neklasikinės (Arthur Schopenhauer, Søren...
Grįžti